Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.opwegnaarmij.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door ‘Op weg naar mij’.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website (het openbare gedeelte) is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle teksten en foto’s op de website en in het boek zijn van mijzelf.
Met uitzondering van citaten, liedjes en liedteksten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Op weg naar mij’ is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Dit geldt zowel voor alle teksten, fotomateriaal en andere materialen van het openbare gedeelte, als alle teksten, fotomateriaal en andere materialen van het betaalde gedeelte.
Het intellectueel eigendom berust bij ‘Op weg naar mij’.

De overeenkomst – abonnement op het boek
De overeenkomst komt tot stand, door abonnee te worden en 10 euro te doneren via iDEAL.
Deze betaling wordt veilig verwerkt via Mollie (www.mollie.com)
Pas na betaling, kan het boek gelezen worden.
Het boek begint altijd op maandag, ongeacht wanneer je je abonneert.
Je kunt elke dag een stuk lezen, maar het staat je uiteraard vrij om hoofdstukken op te sparen en het boek achter elkaar te lezen.
Bij misbruik is ‘Op weg naar mij’ gemachtigd om je abonnement te beëindigen.

Voordat je een abonnement neemt, kun je lezen of de schrijfstijl/inhoud iets voor je is.
Dit kun je doen door het lezen van de algemene informatie op de website.
Daarnaast kun je het eerste hoofdstuk gratis lezen, via de website.

Wanneer je je geabonneerd hebt op het boek, kan deze niet meer ongedaan gemaakt worden.
Uiteraard staat het je te allen tijde vrij om je uit te schrijven voor mijn boek en je gegevens te laten wissen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar: info@opwegnaarmij.com

Wanneer je je abonneert op ‘Op weg naar mij’ ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement.

Verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid
Mocht het boek je inspireren tot het nemen van beslissingen over je gezondheid, artsen, ziekenhuizen, behandelaars en het ondergaan van behandelingen, dan is dat geheel en al jouw eigen vrije keuze.
In het boek vertel ik mijn verhaal, hoe ik het gedaan heb en ik geef je nergens het advies om dat op dezelfde wijze te doen.
‘Op weg naar mij’ is op geen enkele manier aansprakelijk voor keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van het lezen van het boek.

Levering en uitvoering
De website is voor onbepaalde tijd in de lucht. Zolang als het boek in de lucht is, ben je als abonnee in de gelegenheid het boek te lezen/herlezen.
Wanneer ik voornemens ben de website te beëindigen, zal ik alle abonnees daarvan tijdig op de hoogte stellen. Zodat zij voldoende tijd hebben het boek uit te lezen.

Website
‘Op weg naar mij’ streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ik behoud mij het recht voor om de teksten (het boek) te wijzigen, of aan te passen, zonder enige voorafgaande mededeling.

Privacy
Alle personen, ziekenhuizen en behandelaars in dit boek dragen niet hun eigen naam.
Ik heb alle mogelijke moeite gedaan om hun identiteit verborgen te houden.
Om die reden vermeld ik hier niet mijn volledige naam, adres, KVK en BTW nummer.
Mocht je mijn persoonsgegevens nodig hebben, dan kun je mij een email sturen via: info@opwegnaarmij.com onder vermelding van de reden waarom je deze gegevens nodig denkt te hebben.

Voor informatie betreffende de privacywetgeving, verwijs ik je graag naar mijn privacyverklaring.